Oświadczenie Zarządu Cmentarza Powązkowskiego odnośnie nowo powstałych grobów.

W odpowiedzi na doniesienia prasowe o rzekomym usuwaniu XIX wiecznych nagrobków na Cmentarzu Powązkowskim, Zarząd Cmentarza Powązkowskiego jako prawny opiekun, oświadcza iż z Cmentarza Powązkowskiego nie usunięto żadnych nagrobków czy ich fragmentów. Nowe miejsca powstały na pustych przestrzeniach, zgodnie z zapisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, mówiącej, że zarządca ma prawo do tworzenia nowych pól grobowych w obszarze cmentarza. Absolutnie nie odbywa się to w miejscach istniejących nagrobków, które rzekomo są usuwane z Cmentarza Powązkowskiego. Jako podstawę do oskarżenia zarządcy o niszczenie XIX wiecznych nagrobków podaje się inwentaryzację dostępną w internecie. Jak spojrzymy na ekran startowy portalu, czytamy, że dane zawarte w serwisie mapowym mogą nie odzwierciedlać stanu rzeczywistego, a także nie są podstawą do czynności administracyjnych i sądowych. Jedynym źródłem odzwierciedlającym stan rzeczywisty, jest archiwum cmentarza, prowadzone przez jego zarządcę. Zgodnie z zapisami w archiwum, sprawdzane są potencjalne miejsca na nowe pochówki i nigdy nie są one planowane w miejscach istniejących grobów. Oskarżenie Zarządu Cmentarza Powązkowskiego o działanie na niekorzyść Starych Powązek jest dalece krzywdzące i nieprawdziwe.